HOME »  » 
Shtator 2009
Ne bashkepunim e firmen e njohur greke "Aluminum Systems SA" organizohet seminari trainues 1 javor per montimin e dyerve dhe dritareve me profileve te produara nga kjo firme.